Ishøj Kommune

Tellis får ros for dets funktionalitet og intuitive design

Implementeringen i Ishøj viser netop, at alle – uanset størrelsen på afdelingen – kan implementeres i Tellis.
Case

Ishøj Kommune afsluttede i maj deres implementering i Tellis, da projektleder Anna og Indkøbskonsulent Søren Roslef satte det sidste flueben ud for deres implementeringsforløb af Tellis.  

Et forløb der, grundet indkøbsafdelingens størrelse, har varet lidt længere end gennemsnittet, men det har ikke påvirket oplevelsen. Tværtimod beskriver begge parter implementeringen som succesfuld og rigtig god. Den har været præget af grundighed, konstruktiv sparring og et godt samarbejde mellem Anna og Søren. 

”Det var interessant at se, hvordan en implementering stadig kan forløbe succesfuldt i mindre afdelinger, så længe man har et stærkt samarbejde, løbende dialog og et indledende møde, der afklarer forventningerne til hinanden. Søren har virkelig knoklet for det her”

Anna, projektleder i Intellis

Implementeringen i Ishøj viser netop, at alle – uanset størrelsen på afdelingen – kan implementeres i Tellis. Det handler om at tilpasse og skalere implementeringen efter det behov og de ressourcer, der er stillet til rådighed i kommunen.  

”En af vores vigtigste opgaver er at behovsafdække og forventningsafstemme med kunderne inden implementeringen går i gang. På den måde sikrer vi, at implementeringen bliver skræddersyet til den enkelte kundes behov”

Marie Andersen, CPO & Partner i Intellis

Ishøj Kommune arbejder intensivt på at få etableret e-handel i kommunen. Overgangen til at e-handle kræver både et skift i arbejdsgange og -kulturen, men det kræver i den grad også et system, brugerne nemt kan tage til sig og kan se værdien i.  

Tellis fik ros med på vejen for dets funktionalitet og intuitive design. Særligt indkøbsmodulet fik meget ros på vejen af både indkøbsafdelingen og deres slutbrugere. De var især glade for favoritterne – både kurve og lister, og det at de kan deles på tværs af organisationen.  

Marie Østergaard Andersen
CPO & partner