Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune skal de næste mange år benytte Intellis A/S e-Procurement løsning. 

“Den primære årsag til at vi valgte Intellis er, at systemet i høj grad understøtter vores arbejde med kontraktstyring med det indbyggede segmenteringsværktøj, som vi kan tilpasse vores egen model. Systemet er gennemtænkt og lavet med en forståelse for vores behov. Vi forventer, at Intellis vil systemunderstøtte vores udvikling af indkøb i kommunen, således de decentrale brugere skal bruge mindst mulig tid på indkøb og således vi får styret vores kontrakter mest optimalt. Samtidig forventer vi, at Intellis følger den teknologiske udvikling, således vi vil kunne gøre brug af denne i vores arbejde”.

Kamilla Stark Lønsmann, Indkøbschef Rudersdal Kommune

Søren Iversen, Partner i Intellis udtaler: “Vi er utrolig stolte over at kunderne har tiltro til vores spritnye løsning, også selvom det ikke er nogen hemmelighed at løsningen har visse børnesygdomme som vi i øjeblikket kæmper med at rette. Intellis DNA er at holde det vi lover, og derfor skal vi nok sørge for at vores kunder får armene helt i vejret.”

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune afsluttede i maj deres implementering i Tellis, da projektleder Anna og Indkøbskonsulent Søren Roslef satte det sidste flueben ud for deres implementeringsforløb af Tellis.  

Et forløb der, grundet indkøbsafdelingens størrelse, har varet lidt længere end gennemsnittet, men det har ikke påvirket oplevelsen. Tværtimod beskriver begge parter implementeringen som succesfuld og rigtig god. Den har været præget af grundighed, konstruktiv sparring og et godt samarbejde mellem Anna og Søren. 

”Det var interessant at se, hvordan en implementering stadig kan forløbe succesfuldt i mindre afdelinger, så længe man har et stærkt samarbejde, løbende dialog og et indledende møde, der afklarer forventningerne til hinanden. Søren har virkelig knoklet for det her”

Anna, projektleder i Intellis

Implementeringen i Ishøj viser netop, at alle – uanset størrelsen på afdelingen – kan implementeres i Tellis. Det handler om at tilpasse og skalere implementeringen efter det behov og de ressourcer, der er stillet til rådighed i kommunen.  

”En af vores vigtigste opgaver er at behovsafdække og forventningsafstemme med kunderne inden implementeringen går i gang. På den måde sikrer vi, at implementeringen bliver skræddersyet til den enkelte kundes behov”

Marie Andersen, CPO & Partner i Intellis

Ishøj Kommune arbejder intensivt på at få etableret e-handel i kommunen. Overgangen til at e-handle kræver både et skift i arbejdsgange og -kulturen, men det kræver i den grad også et system, brugerne nemt kan tage til sig og kan se værdien i.  

Tellis fik ros med på vejen for dets funktionalitet og intuitive design. Særligt indkøbsmodulet fik meget ros på vejen af både indkøbsafdelingen og deres slutbrugere. De var især glade for favoritterne – både kurve og lister, og det at de kan deles på tværs af organisationen.  

Billund Kommune

Efter et stærkt felt af bydere, er vi utrolig stolte over at Billund Kommune valgte at indgå en 4-årig aftale med købet af Tellis e-procuremnt platformen.

Billund Kommune har valgt Tellis som nyt E-handels & Kontraktstyringssystem, fordi systemet indeholder både den funktionalitet vi har brug for samt det visuelle udtryk vi ønsker af et indkøbssystem”,

Indkøbschef Jacob Saxeskov

Billund Kommune mener, at Tellis lever op til deres forventninger til et moderne og effektivt værktøj, der kan hjælpe med at styrke deres digitale indkøb, få bedre styr på deres kontrakter og dermed øge compliance.

Vi har fået et godt indtryk af organisationen bag og ser frem til samarbejdet.

Indkøbschef Jacob Saxeskov

Odense Kommune

Nye og forbedrede e-løsninger kan understøtte en rejse mod en endnu mere digital og bæredygtig fremtid. Det får Odense Kommune i Tellis-løsningen.

Da Odense Kommune annoncerede et udbud om, at de ønskede en løsning, hvor mange aspekter af deres arbejdsgange skulle automatiseres, var det en oplagt mulighed for Intellis at vise, hvad netop vores e-Procurement løsning kan indeholde af forskellige moduler.

Tellis-løsningen som Odense Kommune får leveret, indeholder både kontraktstyring, bæredygtighedsmodul, katalogstyring, dialogmodul, e-handel samt fuld integration til deres ERP-system.

“Vi har ønsket at vise kommunerne, hvordan vores Tellis-løsning er den bedste og mest revolutionerede løsning, der netop kan understøtte og automatisere forskellige arbejdsgange. Derfor er det utrolig dejligt, at vi har vundet Odense Kommune, hvor deres behov netop bliver indfriet med Tellis,”

Marie Østergaard Andersen, CPO hos Intellis

Det har igennem hele udbudsprocessen været vigtigt for Odense Kommune, at det var en løsning, der var professionel i forhold til kontraktstyring. Men i særdeleshed også en løsning, der kan fremme deres bæredygtige indkøb. Derudover har brugervenlighed været et afgørende element i udbuddet. Alle de ønsker kan Tellis leve op til, fordi den er bygget på den nyeste teknologi, vi har mange års erfaring med brugervenlighed, og dertil har teamet bag Intellis et stort fokus på løbende udvikling, innovation samt brugerinddragelse.

“Vi er altid glade for, at der kommer nye medlemmer til Intellis-familien. Derfor er vi også stolte over, at Odense valgte os. Vi tror på, at vi kan få et rigtig godt samarbejde i forhold til en løbende udvikling af Tellis,”

Stig Larsen, COO hos Intellis

Resultater

Vejen Kommune

Intellis lancerede en helt ny platform for e-handel og kontraktstyring, som giver kunden et fuldt digitalt flow

Som de første i Danmark indgik Vejen Kommune kontrakt med Intellis om den nye platform Tellis. Det betyder fuldt digitalt flow, når deres mange brugere dagligt benytter løsningen til indkøb, kontering, varemodtagelse og betaling.

“Høj performance er en fornøjelse. Men i bund og grund handler det mere om brugertilfredshed, overblik og intuitive processer og flow i løsningen. Det har vi i dag, og det kommer vi til at toppe med Tellis i 2023.”

Martin Larsen, Teamkoordinator

Stig Larsen, COO i Intellis fortsætter: Alle medarbejdere i Intellis er simpelthen så stolte over, at Vejen Kommune  – Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, blev så begejstret for vores spritnye løsning, som desuden er udviklet helt fra bunden med den allerseneste teknologi, at de nu som den første kommune i Danmark, indgår kontrakt på vores platform Tellis.

Resultater

Fredensborg Kommune

Et fælles samarbejde imellem Fredensborg Kommune og Intellis, baner vejen for at kontraktstyring bliver endnu mere automatiseret og sætter dermed strøm til Fredensborg Kommunes tanker.

At få Fredensborg Kommune med ombord er noget helt særligt for Intellis A/S. Vi har en mangeårig historik med Fredensborg og er derfor utrolig stolte over, at de vælger vores løsning Tellis. Vi glæder os ekstremt meget til at fortsætte det gode samarbejde, som vi har haft i vores tidligere virksomhed. Vi kalder det nye samarbejde Fredensborg Kommune 2.0.

Chefindkøber, Jennifer Brethvad udtaler: I Fredensborg Kommune glæder vi os meget til at tage det nye system, Tellis, fra Intellis A/S i brug. Særligt ønsker vi en løsning, som understøtter Fredensborg Kommunes kontraktstyringskoncept og segmenteringsmodel. Det er vi nu sikre på at få, da Intellis har udviklet en løsning, som tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes koncept.

Jennifer fortsætter: Vi kender personerne bag Intellis A/S og er slet ikke tvivl om, at løsningen de leverer, er svaret på det, som Fredensborg Kommune drømmer om at sætte strøm til. Vi er heller ikke i tvivl om, at kommunens mange indkøbere vil få gavn af en væsentligt forbedret e-handels platform, som vi hører både indeholder robotter, helt nye søgefunktioner og andre muligheder for en mere effektiviseret proces.


Resultater

Varde Kommune

Igennem mange år har personerne bag Intellis haft ansvar for at udvikle og vedligeholde e-handelsløsninger

Tellis er løsningen til alle brugere i Varde Kommune, fordi den understøtter den elektroniske proces, som er hverdag for kommunens ansatte. Det er en udfordring at have en nem og enkel applikation til e-handel, og som samtidig understøtter hele processen fra varekøb til betaling af faktura.

“Vi er glade for, at de er på banen igen, og vi har tillid til, at de kan, fordi det har vi set før. De har været rigtig fleksible i forhold til, at vi kan få opfyldt de ønsker vi har, og været lyttende omkring det,”

Lisbeth Kohls Jensen, Chef for Indkøb, Forsikring & Regnskab

Løsningen understøtter fuldt ud den elektroniske proces, både i forhold til styring af kommunens kontrakter, men i endnu højere grad at brugerne skal købe varer til den rigtige pris og den rigtige kvalitet.

Resultater

VIA University College

Digital understøttelse er vigtig, når man uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere og mange flere.

En platform som Tellis Kontraktstyring giver det overblik, som VIA University College har behov for.

Portalen gør det muligt for brugerne, og Contract Managers, at finde oplysninger og at kommunikere med hinanden på en struktureret måde. Den giver adgang til vigtige oplysninger omkring kontraktens levetid, forbrug og ikke mindst, hvilke indsatser man skal være opmærksom på i fremtiden.

Bæredygtighed er også en del af kontraktens livscyklus, hvorfor det indbyggede modul til at registrere og følge op på bæredygtighed, bliver en ny måde for VIA University College at arbejde på.

Resultater

Århus Vand

En masse funktioner som kunden har efterspurgt i lang tid, ser nu ud til at blive indfriet. Det skaber grobund for endnu mere innovation. 

Aarhus Vand A/S valgte Tellis som deres fremtidige løsning. Fagleder for Indkøb, Christoffer B. H. W. Larsen udtaler: “Aarhus Vand har i løbet af 2022 undersøgt markedet for indkøbs- og kontraktstyringssystemer. Valget faldt på løsningen fra Intellis. Ud over fokus på en e-handelsløsning der fungerer og er indbydende, har der specielt været fokus på den kontraktstyringsmæssige understøttelse i løsningen.”

Stig Larsen fra Intellis A/S udtaler: Jeg er svært begejstret for at Aarhus Vand valgte vores helt nye løsning Tellis. Jeg har altid haft stor respekt for Aarhus Vand A/S som virksomhed. De er yderst professionelle, og bæredygtighed er et nøgleord i deres tilgang til det daglige arbejde med innovative løsninger indenfor forsyningsbranchen. Det går hånd i hånd med Intellis A/S nye platform som f.eks. introducerer bæredygtighed som et nytænkende modul.

Fagleder for Indkøb, Christoffer B. H. W. Larsen fortsætter: “Det er vores opfattelse at systemet tilbyder flere gode funktioner, som Aarhus Vand A/S har efterspurgt gennem længere tid, fx segmentering, der kan understøtte at vi kan arbejde endnu mere systematisk og effektivt med vores indkøbsaftaler.”

Resultater

Konsido

Dette er blot første skridt på en integrationsrejse, hvor vi fremover sikrer, at de detaljerede kontrakt- og katalogdata integreres

Sammen med Konsido ApS deler vi i Intellis ambitionen om at sikre, at offentlige og private virksomheder kan drage nytte af øget automatisering, forenklede arbejdsgange og træffe bedre beslutninger baseret på en bedre indsigt i forhold til forbrugsadfærd og forbrugsmønstre generelt. En afgørende forudsætning for at opnå denne forbedrede indsigt, er, at samtlige forbrugsdata (repræsenteret ved fakturaer) kategoriseres detaljeret og korrekt i en række meningsfulde og forretningsrelevante forbrugskategorier.

Thomas Schultz, CEO i Konsido: ”UNSPSC har i mange år været en standard i forhold til kategorisering af fakturadata, men vores nuværende kunder har netop tilvalgt Konsido, fordi UNSPSC ikke længere understøtter de forretningsmæssige analysebehov, de oplever. Selvfølgelig vil UNSPSC leve videre, men jeg er stolt over, at Intellis som første leverandør af indkøbs- og kontraktstyringsværktøjer nu har fremtidssikret deres systemer ved at indbygge Konsido1000-kategoristrukturen i deres løsninger.”

Søren Iversen, CEO i Intellis: ”Bæredygtighed er et af de helt store temaer i vores nye Tellis e-Procurement løsning. Kan vi berige vores kunders data med endnu mere viden, og dermed stille disse data til rådighed for løsningen fra Konsido, og samtidig modtage data den anden vej, er det et stort win-win for vores fælles kunder. Åbenhed og integration er Intellis’ kerneværdier, når det kommer til at give kunden de bedste muligheder.”

Resultater