Første afsnit Intellis Taler Tech i ny sæson er ude

Med digitaliseringen følger uanede muligheder for underholdning, fællesskaber på tværs af landegrænser, inspiration fra hele verden, kreativitet og masser af læring. Men med digitalisering følger desværre også en risiko for at blive udsat for krænkelser.

Sociale medier, gaming og et aktivt socialt liv i den digitale verden. Det er en helt almindelig del af børn og unges hverdag anno 2024. En verden fyldt med muligheder, timevis af underholdning, potentiale for læring og meget, meget mere.

Men – som med så meget andet – så kræver et aktivt digitalt liv, at man er bevidst om, hvordan man færdes i det digitale landskab, samt hvilke forholdsregler, man bør tage. Hos Red Barnet kaldes dette for Digital dannelse – og sidestilles med en oplæring i alt muligt andet.

”Børn har ret til et digitalt socialt liv, der er sikkert for dem. Det handler om at have en tillidsbaseret dialog med sit unge menneske” forklarer Lene Stavngaard, Chef for Beskyttelse mod digitale krænkelser.  

Hos Red Barnet arbejder de aktivt for, at børn og unges digitale hverdag skal være trygt og sikkert – og at de børn og unge, der oplever digitale overgreb og krænkelser får den hjælp og støtte, de har brug for. Et vigtigt initiativ i en tid, hvor flere og flere desværre oplever ubehagelige ting på nettet. Et eksempel på dette er de sager om ’Sextortion’, der har fyldt i medierne den seneste tid. Det fylder ligeledes hos forældre og fagpersoner, der føler afmagt og tager endnu mere afstand fra det digitale.

Men at tage mere afstand til det digitale er den forkerte vej at gå, mener Sofus Bynge, der er Specialkonsulent i Astralis.

”Mød skærmene – mød børnene – med nysgerrighed i stedet for fordømmelse. Børnene vil det rigtig, rigtig gerne” rådgiver han.

Et fokus, der ligeledes dykkes ned i podcasten. Både Sofus og Lene oplever på første hånd den afstand, som mange forældre føler mod det digitale univers, deres børn lever i. En afstand der skyldes manglende viden og nysgerrighed, mener Sofus Bynge. Han uddyber vigtigheden i, at forældre engagerer sig lige så meget i deres børns digitale liv, som de gør i den fysiske.

Vil du være med i samtalen?

Lyt med, når Lene og Sofus deler indsigt og perspektiver om at navigere i den digitale verden og få råd til skabe et sundt online miljø for vores yngre generationer.

Podcasten kan ses her:

Og lyttes til her:

Intellis lancerer webinarer

En IT-leverandørs fornemmeste opgave er både at udvikle et produkt, der skaber værdi hos kunderne – men i særdeleshed også at give de bedste forudsætninger for at kunne bruge løsningen bedst muligt og efter hensigten. Derfor lancerer Intellis nu en række webinarer i 2024, hvor forskellige relevante temaer vil blive belyst.

I 2024 vil kunder hos Intellis få muligheden for at deltage til en række webinarer, hvor forskellige elementer i Tellis blive foldet ud, vendt og drejet. Webinarerne er målrettet alle eksisterende kunder – både de helt nye i systemet, og de, der blot har brug for en genopfriskning af den introduktion, man modtager i begyndelsen af implementeringsprocessen.

Formålet med webinarerne er både at klæde kunderne bedst muligt på i forhold til brugen af systemet, men i særdeleshed også tættere dialog og vidensdeling mellem Intellis og kunderne, der bruger systemet i dagligdagen.

“Vi har længe haft et ønske om tættere kommunikation med vores kunder. Vi vil gerne kunne assistere dem bedre i deres hverdag. Derfor har vi besluttet at afholde en række webinarer, der vil tage afsæt i hverdagens drift og arbejdsgange” fortæller CPO & partner, Marie Østergaard Andersen.

Invitationen til det første webinar blev sendt ud i sidste uge, og det blev – mildt sagt – taget imod med åbne arme. Med mere end 50 tilmeldinger på under et døgn kan man vidst roligt sige, at ønsket om tættere kommunikation og vidensdeling er gensidigt.

“Vi er blæst bagover den modtagelse vores webinarer har modtaget. Det glæder os, at vores kunder er interesserede i og motiverede for at lære endnu mere om vores system. Det giver os blod på tanden til at lave endnu flere lignende initiativer” lyder det fra Kommunikationsansvarlig, Karoline Boysen

I sidste uge blev der løftet sløret for temaerne på de første fire webinarer i rækken. Læs mere om webinarerne her: https://intellis.dk/event/webinarer-hos-intellis-2/

Kevin Magnussen fornyer partneraftale med softwarevirksomheden Intellis

Den danske Formel 1-kører forlænger partnerskabet med den danske udbyder af digitale e-procurement-løsninger

København, 12. februar 2024 – Kevin Magnussen indgik i begyndelsen af 2023-sæsonen et partnerskab med den stærkt voksende danske udbyder af digitale e-procurement-løsninger, Intellis. Nu forlænges samarbejdet med en ny 2024-aftale, hvor eksponeringen af den danske IT-virksomhed styrkes.

“Vores samarbejde med Danmarks mest succesfulde racerkører i verdens mest innovative motorsport udsprang af et ønske om at kombinere to brancher, hvor softwareudvikling er afgørende for gode resultater.”

Det har været en spændende rejse, hvor det er lykkedes os at skabe nogle interessante synergier mellem to forskellige tech-orienterede verdener, så derfor er det ganske naturligt for os at fortsætte samarbejdet med Kevin Magnussen, lyder det fra COO og Co-Founder hos Intellis, Stig Larsen

“Kevin er gennem vores partnerskab blevet en stærk ambassadør for Intellis, både fordi han repræsenterer en utrolig innovativ verden, men også menneskeligt i form af hans høje moral og ambitiøse og perfektionistiske mindset.”

Det er nogle værdier, som vi sætter pris på og selv dyrker hos Intellis, og udover at opnå eksponering i en sport med adskillige millioner fans og TV-seere verden over, vil vi fortsat involvere Kevin i vores egne aktiviteter, både til glæde for vores kunder og vores ansatte. Samtidig skal partnerskabet med Kevin Magnussen også være med til at bygge bro mellem Intellis og det private marked, forklarer CEO og Co-Founder hos Intellis, Søren Iversen.

Med den forlængede aftale fortsætter Intellis som partner med Kevin Magnussen i hele 2024-sæsonen, nu i en styrket aftale, hvor virksomheden bliver synlig på Magnussens køredragt. Kevin Magnussen vil blive involveret i forskellige kunderelaterede events og aktiviteter og optræde som gæst i Intellis’ podcast, ’Intellis Taler Tech’ – en podcast, som i 2023 blandt andre havde profiler som Anders Breinholt og Anders Lund Madsen samt skatteminister Jeppe Bruus i studiet til en snak om den nyeste viden, udvikling og trends indenfor tech-branchen.

Jeg er begejstret over at fortsætte samarbejdet med Stig, Søren og alle de andre dygtige medarbejdere hos Intellis. År 2023 har været sjovt og lærerigt for begge parter, og fra min side har det været enormt spændende at komme helt tæt på en anderledes tech-virksomhed, hvor teknologisk innovation, men også en særlig virksomhedskultur og ledelse spiller en kæmpe rolle for deres succes. På den måde er der tydelige paralleller mellem de verdener, vi hver især opererer i, og jeg glæder mig til at tage fat på den nye sæson og se, hvad vi kan udrette sammen, lyder det fra Kevin Magnussen.

Om F1 2024
Verdensmesterskabet i Formel 1 omfatter i 2024-sæsonen ikke mindre end 24 løb og starter med Bahrains Grand Prix den 2. marts, mens finalen afvikles i Abu Dhabi den 8. december. Undervejs vil de 10 Formel 1-hold, herunder MoneyGram Haas F1 Team og Kevin Magnussen, besøge 23 lande og stater.

Kontakt:
Kevin Magnussen
Nikolaj Karlshøj, Partner Manager, [email protected], +45 5384 8501
Intellis A/S
Stig Larsen, COO and Co-Founder, [email protected], +45 2614 2828

Digital channels Intellis:
WEBSITE: INTELLIS.DK
INSTAGRAM: INTELLIS.DK
LINKEDIN: INTELLIS-A-S

Læs mere om samarbejdet med Kevin Magnussen

Samarbejdet med Kevin Magnussen i 2023 var et spændende tiltag som gavner både medarbejdere, nuværende kunder men også potentielle nye kunder. Vi glæder os til at dele oplevelserne sammen med jer alle sammen i 2024. Vil du vide mere om hvordan samarbejdet med Kevin Magnussen så ud i 2023?

Læs mere her

Kevin Magnussen Renews Partnership Agreement with Danish Software Company Intellis

The Danish Formula 1 driver extends partnership with the Danish provider of digital e-procurement solutions.

Copenhagen, February 12, 2024 – One year ago, Kevin Magnussen announced a partnership with the rapidly growing Danish provider of digital e-procurement solutions Intellis. Now, the collaboration is extended with a new 2024 agreement that strengthens the exposure of the Danish IT company.

“Our collaboration with Denmark’s most successful racing driver in the world’s most innovative racing series stemmed from a desire to combine two industries where software development is crucial for achieving good results.”

It’s been an exciting journey where we have managed to create some interesting synergies between two different but very tech-oriented worlds. That’s why it’s so natural for us to continue the collaboration with Kevin Magnussen,” said COO and Co-Founder of Intellis, Stig Larsen.

“Through our partnership, Kevin has become a strong ambassador for Intellis, not only because he represents an incredibly innovative world but also due to his nice and friendly personality, high morals and ambitious and perfectionist mindset.”

These are values ​​that we appreciate and cultivate at Intellis ourselves, and besides gaining exposure in a sport with millions of fans and TV viewers worldwide, we will continue to involve Kevin in our own activities, to the benefit of our customers and our employees. At the same time, the partnership with Kevin Magnussen should also help Intellis get closer to the private market,” explained CEO and Co-Founder of Intellis, Søren Iversen.

With the extended agreement, Intellis and Kevin Magnussen continue as official partners throughout the 2024 season, now in a strengthened agreement where the company’s logo will be visible on Magnussen’s racing suit. Kevin Magnussen will be involved in various customer-related events and activities and appear as a guest on Intellis’ podcast, ‘Intellis Talks Tech’ – a podcast that in 2023 featured profiles such as Anders Breinholt and Anders Lund Madsen, as well as Minister of Taxation Jeppe Bruus in the studio for a discussion on the latest knowledge, developments, and trends within the tech industry.

“I am excited to continue the collaboration with Stig, Søren, and all the other talented employees at Intellis. 2023 has been fun and educational for all of us, and from my side, it’s been exciting to get up close to a different tech company where technological innovation, but also a special corporate culture and management, play a huge role in creating success. In that way, there are clear parallels between the worlds we each operate in, and I look forward to embarking on the new season and seeing what we can achieve together,” said Kevin Magnussen.

About F1 2024
The Formula 1 World Championship in the 2024 season includes no fewer than 24 races, starting with the Bahrain Grand Prix on March 2, and concluding with the final in Abu Dhabi on December 8. Along the way, the 10 Formula 1 teams, including MoneyGram Haas F1 Team and Kevin Magnussen, will visit 23 countries and states.

Contact
Kevin Magnussen
Nikolaj Karlshøj, Partner Manager, [email protected], +45 5384 8501
Intellis A/S
Stig Larsen, COO and Co-Founder, [email protected], +45 2614 2828

Digital channels Intellis:
WEBSITE: INTELLIS.DK
INSTAGRAM: INTELLIS.DK
LINKEDIN: INTELLIS-A-S

More about the partnership with Kevin Magnussen

The partnership with Kevin Magnussen in 2023 where an exciting step that benefits both employees, current clients, but also potiential new clients. We’re looking forward to sharing these experiences with you in 2024. Do you vant to know more about the partnership with Kevin Magnussen in 2024?

Read more

Bæredygtighed er et fælles ansvar

I en tid, hvor bæredygtighed og miljøansvar stiger i betydning, stiger vigtigheden også i, at erhvervslivet tager ansvar og bidrager til den grønne omstilling. Det ansvar er vi i Intellis bevidste om.

Derfor har vi i Intellis valgt en proaktiv tilgang ved at gøre det let og overskueligt for organisationer at prioritere bæredygtige valg i deres indkøbsproces.

“Bæredygtighed er ikke blot en trend, det er en nødvendighed. Gennem vores innovative tilgange ønsker vi at gøre det lettere for vores kunder at integrere bæredygtighed i deres organisationer” fortæller Stig Larsen.

Vi fokuserer på at fremme bæredygtig og grøn indkøbsadfærd ved at skabe de rette rammer for, at kunder nemt kan træffe ansvarlige valg for vores planet. Udviklingen af intuitive, samfundsnyttige og bæredygtige løsninger, er med til at hjælpe kunder i hverdagen og sætter nye standarder ved at automatisere manuelle processer med Machine Learning og AI.

Det gøres blandt andet ved, at alle kontrakter har en bæredygtighedsvurdering, som bliver vurderet ud fra FN’s Verdensmål, samt en række andre sociale og miljømæssige kriterier. Vi mener, at det er afgørende at indarbejde disse parametre for at sikre en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed.

“Vi er vores ansvar bevidste. Vi har derfor en klar og ambitiøs plan for at være en bæredygtig virksomhed og dermed bidrage til at nedbringe vores påvirkning af klima og miljø – både internt og eksternt” forklarer Linda Johansson.

Muligheden for hjemmearbejde og afholdelse af flest mulige møder digitalt er en fast del af hverdagen på kontoret i Ørestaden. Derudover har vi fokus på, hvordan optimal opbevaring af data og korrekte teknologivalg kan påvirke organisationens samlede miljøpåvirkning, samt hvordan vi bedst kan støtte vores kunder i at opnå en mere bæredygtig profil.

”Vores engagement i at skabe en bæredygtig fremtid bunder i en voksende erkendelse af, at erhvervslivet skal påtage sig ansvaret og aktivt bidrage til forbedringer af planetens tilstand. Derfor håber vi selvfølgelig, at andre virksomheder vil følge trop, så vi sammen kan skabe en bølge af positive forandringer inden for bæredygtighed og miljøbeskyttelse” afslutter Søren Iversen.

Customer Care styrkes med nye profiler, for at være på forkant med kundetilstrømmen

Først og fremmest er det vigtigt at have et veluddannet og kompetent kundeserviceteam. Dette inkluderer at rekruttere medarbejdere med gode kommunikationsevner, problemløsningsevner og empati. I takt med at flere kunder bliver on-boardet på vores e-Procurement løsning Tellis, ønsker vi at afdelingen blive styrket yderligere med flere ressourcer. Dette betyder, at vi vil have flere medarbejdere til rådighed til at håndtere kundebehov, og sikre en endnu bedre oplevelse for vores kunder. Vi erkender vigtigheden af ​​at levere fremragende kundesupport og ønsker at sikre, at alle henvendelser behandles hurtigt og effektivt. Med de ekstra ressourcer kan vi øge vores kapacitet til at besvare opkald, besvare e-mails og supportsager og indenfor kort tid chatte online med vores kunder. Vores mål er altid at imødekomme dine behov på den bedst mulige måde, og vi ser frem til fortsat at levere en førsteklasses serviceoplevelse.

Service i verdensklasse

Flere ressourcer giver os mulighed for at opgradere vores nuværende service til et endnu højere niveau. Det giver os også mulighed for at nå endnu længere ud til vores kunder på de platforme, de foretrækker, og sikre hurtige og effektive svar på deres spørgsmål eller problemer. Vores mål er altid at være lydhøre over for vores kunders behov og levere en førsteklasses serviceoplevelse uanset den valgte kommunikationskanal. Vi har derfor store planer for Customer Care afdelingen. I løbet af 2024 vil vores kunder blive tilbudt webinarer, online præsentation af servicepacks, men også adgang til Intellis Learning Universe. Meget mere om alle nye tiltag og præsentation af nye medarbejdere i januar 2024.

Intellis styrker organisationens HR og kommunikation med 2 skarpe profiler

Intellis samler nu HR- og kommunikation under fælles paraply. Det skal sikre, at hele organisationen drager fordel af en samlet HR- og kommunikationsafdeling. Linda Johansson er ansat som ny HR- og kommunikationschef.

“En ny HR- og kommunikationsafdeling kan styrke organisationens HR og kommunikation på flere måder. Først og fremmest kan afdelingen bidrage til at tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere.”

Linda Johansson, HR- og Kommunikationschef

Ved at have dedikerede ressourcer til HR-funktionen kan organisationen sikre, at der er fokus på at finde de rette medarbejdere, der passer godt ind i virksomhedens kultur og værdier.

Linda fortsætter: “Desuden kan en stærk HR-afdeling hjælpe med at skabe et positivt arbejdsmiljø ved at implementere politikker og procedurer, der fremmer trivsel, mangfoldighed og inklusion. Dette kan bidrage til øget medarbejderengagement, produktivitet og jobtilfredshed.”

Kommunikation er vigtigt i forhold til at støtte både den interne organisation, men også ud mod vores eksisterende og potentielle kunder. Dette kan omfatte udvikling af en klar og konsistent brandidentitet, markedsføringskampagner, PR-aktiviteter og aktiv tilstedeværelse på sociale medier. Karoline Amalie Boysen er derfor ansat i den nye afdeling som kommunikationsansvarlig.

“Eksternt set kan en professionel kommunikationsindsats hjælpe organisationen med at opbygge sit omdømme blandt interessenter som kunder, leverandører eller offentligheden generelt. Jeg glæder mig utrolig meget til de spændende opgaver der ligger fremfor os, ikke mindst at møde alle Intellis kunder”.

Karoline Amalie Boysen, Kommunikationsansvarlig

“På kommunikationsfronten kan en dedikeret afdeling sikre en mere effektiv intern kommunikation mellem ledelse, medarbejdere og teams. Dette kan omfatte oprettelse af interne kommunikationskanaler som intranet eller nyhedsbreve samt regelmæssige møder eller workshops for at dele vigtig information eller opdatere alle om virksomhedens strategi eller ændringer, afslutter Linda Johansson.”

Intellis nye HR- og kommunikationsafdeling vil derfor styrke organisation.

Karoline Amalie Boysen, Kommunikationsansvarlig
Linda Johansson, HR- og Kommunikationschef

Intellis forstærker udviklingsteamet med ny udviklingschef

Vi er glade for at byde vores nye udviklingschef Stefan Jones velkommen til holdet! Som udviklingschef vil Stefan have en central rolle i at lede og drive vores udviklingsteam. Han vil være ansvarlig for at identificere og implementere innovative løsninger, der kan forbedre vores produkter og processer.

Stefan vil også spille en vigtig rolle i planlægningen af udviklingsprojekter og ressourceallokeringen. Derudover vil Stefan opbygge gode relationer med interessenter både internt og eksternt. Vi ser frem til Jonas bidrag til vores virksomhedens vækst og succes som ny udviklingschef.

Erik Anker overlader stafetten
Vi vil i samme forbindelse takke vores afgående CTO, Erik Anker for hans værdifulde bidrag til vores virksomhed. Eriks indsats, ekspertise og dedikation har været uvurderlig i at drive den teknologiske udvikling fremad. Gennem Eriks lederskab har han skabt et miljø præget af kreativitet, effektivitet og kontinuerlig læring. Vi er dybt taknemmelige Eriks engagement, professionalisme og evne til at motivere teamet, og vi ønsker ham alt det bedste i det fremtidige karriereeventyr.

De store samfundsudfordringer løses i samarbejdet mellem det offentlige og private

Onsdag den 6. september afholdte vi vores første brugerkonference for alle kunder, samarbejdspartnere og interessenter. En dag, der var fyldt med spændende oplæg, sjove og underholdende indslag, erfaringsudveksling og videndeling med fokus på AI, kontraktstyring, bæredygtig E-handel, digitalisering, samt offentlig/privat samarbejde.

Vi har nedenfor samlet nogle af de gode pointer og erfaringer, som blev delt i dagens løb.

”Ifølge The American Lawyer tog det en advokat gennemsnitligt 92 minutter at gennemgå en kontrakt, hvor AI gjorde det på 26 sekunder. Advokaten identificerede 85% af kontraktens risici, mens AI scorede 94%,” sådan lød det blandt andet fra Head of Tranformation i Devoteam Pernille Stege Geil.

Pernille Stege Geil arbejder for at modne og optimere organisationer med afsæt i Contract Management, som kan sikre compliance og en sund bundlinje. Devoteam udfordrer hele tiden grænserne og skaber innovation inden for kontraktstyring.

”AI kan bruges som et værktøj – en assistent, der effektivt kan understøtte dig i dit juridiske arbejde. Vidste du f.eks., at Goldman Sachs vurderer, at 44% af det juridiske arbejdsfelt inden for kontraktstyring kan automatiseres.”

3 take aways fra Pernille:

“Brugerkonferencen er til for, at vi kan inspirere vores kunder, blive klogere sammen og udvikle Tellis løbende,” Søren Iversen, CEO hos Intellis.

Fredensborg Kommune holdte oplæg om strategisk kontraktstyring og udbud, som kommunen arbejder med. Jennifer Brethvad og Mette Vinther Korsgaard fra Fredensborg Kommune fortalte, hvordan kontraktstyring giver dem en tværgående, forretningsunderstøttende disciplin, som sikrer værdiskabelse, som gør, at de aktivt kan styre og segmentere leverandørrelationerne ensartet og effektivt. På den måde prioriteres der ressourcer til kontrakter, som skaber mest mulig værdi for kommunen.

3 take aways fra Fredensborg Kommune:

Bæredygtighed fylder en hel del hos kommunernes og deres indkøbsafdelinger, derfor havde vi også inviteret Thomas Schultz, CEO og Co-founder hos Konsido med op på scenen. Thomas arbejder nemlig til dagligt med indkøbsadfærd, mønstre, og hvordan kommunerne målrettet kan arbejde med det for at spare ressourcer.

2 take aways fra Konsido:

Rikke Hougaard Zeberg er til dagligt Direktør for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, så hun kom forbi for at give politisk insight ift. digitalisering og den grønne omstilling, hvor offentlige og privat organisationer samarbejder.

Det kræver, at vi etablerer de rigtige systemer, procedurer og kompetencer i vores myndigheder og virksomheder for at beskytte os mod cyberkriminalitet – som er den mest nutidige trussel.

4 take aways fra Rikke:

Tak til alle oplægsholderne både fra Devoteam, Konsido, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, SKI, Fredensborg Kommune, Varde Kommune, Odense Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejen Kommune, Kevin Magnussen, samt Maria Sloth fra GAIA Akademi og museum.

Tak for i år til alle, der deltog! Vi ses i 2024 til vores næste brugerkonference!

Vi sætter AI-teknologi, bæredygtighed og kontraktstyring i højsædet!

Erfaringsudveksling, videndeling, inspiration, hands-on tips og tricks. Devoteam, Konsido, SKI, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Anders Lund Madsen. En masse spændende emner og oplæg med en masse spændende mennesker – det er noget af det, som du vil opleve til vores Brugerkonference i næste uge den 6. september.

Intellis glæder sig til at byde kunder, samarbejdspartnere og interessenter velkommen i Audi Fredericias fascinerende og indbydende omgivelser, når vi sætter AI-teknologi, bæredygtighed, kontraktstyring og E-handel i højsædet.

Dagen byder bl.a. på følgende emner:

Intelligent kontraktstyring med Tellis CM Robotten – Introduktion til maskinlæring og sprogteknologi

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig – eller din kollega, så er der få pladser tilbage. Tilmeld dig her.