Løsninger

Vores stærke kompetencer inden for alle væsentlige IT-discipliner sikrer jer en sammenhængende og omkostningseffektiv løsning, der samtidig har fokus på forretningen og høj brugervenlighed.

Contract Management

Har du styr på alle organisationens kontrakter og tilhørende forpligtelser? Kontraktstyringsmodulet understøtter hele kontraktens livscyklus fra kontraktinitiering til exit og den tilhørende porteføljestyring. Bevar det fulde overblik over alle kontrakter og optimer udbyttet af kontrakten og leverandørens forpligtelser.

Risiko- og ressourcestyring • Kontraktskabeloner • GDPR-fortegnelse • Bæredygtighedsmåling • Helbredsmåling

e-Procurement

Intuitiv e-handel, hvor robotten Tellis hjælper brugerne med at finde de rigtige produkter og optimere bestillingsflow. Der sikres let adgang for hele organisationen til den samlede aftaleportefølje. Via machine-learning, og den nyeste teknologi, er løsningen fremtidssikret og medarbejderne frigøres til kerneopgaver.

Intelligent søgning • Tellis Robot • Dialogmodul • Punch-Out • Integration

Catalog Control

Løsningen giver brugerne mulighed for at administrere e-kataloger via brugervenlige katalogregler – med minimumskrav til de modtagne kataloger. Dette sikrer, at leverandøren lever op til de aftalte vilkår omkring e-kataloger. Kravene kan tilrettes på leverandør niveau for derved at tilgodese forskellige krav leverandørerne imellem.

Overblik • Automatiseringer • Korrekte priser • Varerelationer • Seneste standarder

Invoice Match

Jo mere digitaliseret en organisation bliver, jo vigtigere er det, at det digitale flow hænger sammen på tværs af arbejdsprocesser og systemer. Digitale bilag skal behandles automatisk og ikke være et forstyrrende element. Stabile integrationer sikrer korrekt dataflow mellem systemer og øger digitaliseringsniveauet, så medarbejderne kan fokusere på de vigtigste opgaver.

Ordre/Faktura Match • Automatiseret kontering • Intelligent varemodtagelse

Tender Management

Markedet for udbudspublicering er stort, og også i høj grad i vækst med større og større opmærksomhed på at mindske spild og øge besparelser gennem korrekt og procesoptimeret indkøb. Indkøb, der ofte starter med præcise og velgennemførte udbud via en brugervenlig platform, der optimeres i forhold til ændringer i lovgivning eller brugernes behov.

Bæredygtigt indkøb • Automatiseringer • Brugerinddragelse • TED • Ny teknologi

Project Management

Styr komplekse og risikofyldte projekter i mål ved hjælp af et intuitivt værktøj til at styre projekter. Vær sikker på, at mål realiseres og forventninger indfries. Jo flere aktører, og jo mere komplekst et projekt er, jo vigtigere er det med et overskueligt overblik over arbejdsopgaver, delmål og ansvarsområder.

Overblik • Integration • Ansvar • Integration til Outlook • En samlet løsning

Supplier Management

Leverandørcockpit med brugervenlig adgang til at fremsende kataloger, se kunders katalogkrav, samt sikring af korrekt data. Direkte dialog mellem kunde og leverandør, samt fuldt gennemsigtighed i forhold til katalogstatus, fejl eller mangler.

E-kataloger • Katalogkrav • Dialog • Status • UBL standard