30/06/2024

Fokusgruppemøder

Vores mangeårige erfaring har vist, at den bedste måde at udveksle erfaring og få sparring til videreudviklingen af Tellis er via vidensdeling. Derfor afholder vi nu Fokusgruppemøder, hvor alle eksisterende kunder er inviteret.

Det er med en stor glæde, at vi nu endelig har fået sat gang i vores fokusgruppemøder.

Sidste år afholdte vi mere sporadiske møder med kunder på tværs af landet, men har længe ønsket at konvertere disse møder til mere fast form.

Formålet er simpelt – vi ønsker at have en kontinuerlig kontakt med vores kunder, så vi bedst sikrer, at vi kan tilbyde den bedste IT-løsning på markedet. Det gør vi igennem faglig sparring, konstruktiv dialog og vidensdeling på tværs af faggrupper.

I februar finder møderne sted på ugentlig basis, mens de fra marts af vil være hver anden uge.

Kunderne har taget godt imod konceptet, og der tegner sig allerede et billede af, at denne form for vidensdeling mellem fagpersoner bliver konstruktiv og brugbar for begge parter.

Emnerne, der bliver taget op på møderne, er på nuværende tidspunkt kontrakt- og katalogstyring, E-handel og bilag. Formatet er løs snak om, hvordan Tellis bruges til hverdagens drift, samt hvordan videreudviklingen gerne må tage form.

Fokusgruppemødet er kun for eksisterende kunder, der sidder i en relevant stilling – dvs. de ansvarlige personer for løsningen hos den enkelte kunde. Møderne er ikke målrettet de ”almindelige brugere” hos den enkelte kunde.

Hvis man ønsker at deltage – og ikke allerede har modtaget invitation – så send en mail til [email protected]