Alle nyheder > 19. jan 2024

Bæredygtighed er et fælles ansvar

I en tid, hvor bæredygtighed og miljøansvar stiger i betydning, stiger vigtigheden også i, at erhvervslivet tager ansvar og bidrager til den grønne omstilling. Det ansvar er vi i Intellis bevidste om.

Derfor har vi i Intellis valgt en proaktiv tilgang ved at gøre det let og overskueligt for organisationer at prioritere bæredygtige valg i deres indkøbsproces.

“Bæredygtighed er ikke blot en trend, det er en nødvendighed. Gennem vores innovative tilgange ønsker vi at gøre det lettere for vores kunder at integrere bæredygtighed i deres organisationer” fortæller Stig Larsen.

Vi fokuserer på at fremme bæredygtig og grøn indkøbsadfærd ved at skabe de rette rammer for, at kunder nemt kan træffe ansvarlige valg for vores planet. Udviklingen af intuitive, samfundsnyttige og bæredygtige løsninger, er med til at hjælpe kunder i hverdagen og sætter nye standarder ved at automatisere manuelle processer med Machine Learning og AI.

Det gøres blandt andet ved, at alle kontrakter har en bæredygtighedsvurdering, som bliver vurderet ud fra FN’s Verdensmål, samt en række andre sociale og miljømæssige kriterier. Vi mener, at det er afgørende at indarbejde disse parametre for at sikre en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed.

“Vi er vores ansvar bevidste. Vi har derfor en klar og ambitiøs plan for at være en bæredygtig virksomhed og dermed bidrage til at nedbringe vores påvirkning af klima og miljø – både internt og eksternt” forklarer Linda Johansson.

Muligheden for hjemmearbejde og afholdelse af flest mulige møder digitalt er en fast del af hverdagen på kontoret i Ørestaden. Derudover har vi fokus på, hvordan optimal opbevaring af data og korrekte teknologivalg kan påvirke organisationens samlede miljøpåvirkning, samt hvordan vi bedst kan støtte vores kunder i at opnå en mere bæredygtig profil.

”Vores engagement i at skabe en bæredygtig fremtid bunder i en voksende erkendelse af, at erhvervslivet skal påtage sig ansvaret og aktivt bidrage til forbedringer af planetens tilstand. Derfor håber vi selvfølgelig, at andre virksomheder vil følge trop, så vi sammen kan skabe en bølge af positive forandringer inden for bæredygtighed og miljøbeskyttelse” afslutter Søren Iversen.